Foto: Michael Skoglund

Historik

Den spännande historien bakom Svenska kyrkan i New York.

När svenskarna började flytta till USA och hur Svenska kyrkan på olika sätt velat vara närvarande i New York

”Utlandskyrkan vill vara där svenskar bor och verkar” – står det i en värdegrundsskrift, antagen av rådet för Svenska kyrkan i utlandet 2015. Det har alltid varit uppdraget för de utsända präster och andra medarbetare som följt sina landsmän över land och hav.

Skälen till att vi rest från Sverige har varierat. Ibland av nöd, ibland av lust. Idag är det många som bor permanent eller delar av året utomlands. Många studerar för en tid, andra arbetar.

Vi har blivit ett resande folk och avstånden på jordytan har minskat i takt med det.

Det hela tog fart på allvar 1851.

Då bestämdes det i lag att Sveriges inbyggare ägde rätt att ”utan Kongl. M:s särskilda tillåtelse flytta ur riket”.

Invandringen till Amerika var stor. Många ville söka sig lyckan i väster. Mellan åren 1820 – 1900 kom det nästan 19 miljoner invandrare från Europa till Amerika, ca 1,4 miljoner var svenskar. 1882 var ett rekordår med 64.607 svenskar och mellan åren 1893-1900 fortsatte de att komma;133.053 svenskar kom till New York,  som för många var den första anhalten innan man fick stanna eller skickades vidare i landet. Mellan åren 1855-1890 var Castle Garden (i nuvarande Battery Park) Amerikas främsta immigrationscenter innan det flyttade till Ellis Island 1 januari 1892.