Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. För Svenska kyrkan i New York är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Har du hört talas om den nya dataskyddsförordningen GDPR?
Just nu håller hela Sverige och EU på att anpassa sig efter den nya lagen som handlar om att skydda och värna dina personuppgifter (som namn, adress och telefonnummer). Detta berör också Svenska kyrkan i New York.
Svenska Kyrkans har alltid vårdat våra medlemmars personuppgifter och vårt medlemsregister har bra säkerhetsåtgärder, men i och med den här nya lagen vill vi så klart bli ännu bättre!