Utställningar / Exhibits

Welcome to have your art exhibit in Church of Sweden.

Svenska kyrkan New York är en populär och uppskattad utställningplats för konstnärer och församlingen upplåter biblioteket till konstutställningar.

Det som gäller för utställaren är följande:
- Kyrkan är tillgänglig under ordinarie öppettider.
- Utställare ansvarar för full försäkring av utställande verk.
- Kyrkan är inte ansvarig för skador på utställda verk oavsett orsak.
- Utställare ansvarar för uppsättning och nedtagning av utställda verk samt transport till och från Svenska kyrkan New York.
- Verk får hängas med hjälp av tavellister, befintliga krokar eller liknande. Inga hål eller andra skador får göras på väggar eller andra ytor.
- Utställare ansvarar för all eventuell försäljning. I samband med utställningen kan det hållas en vernissage, i sådana fall står utställaren för kost och dryck.
- 20 % av intäkterna från eventuell försäljning tillfaller kyrkan som donation.

För mer information kontakta kyrkan via mail eller telefon.
+1(212)8328443 or newyork@swedishchurch.net.  

 

Church of Sweden is a popular and appreciated place for art exhibits. 

Terms for the exhibitor: 
- The church is available during normal opening hours.
- The exhibitor are responsible for full insurence of the art.
- The church isn't responsible for any damages on the art, whatever cause.
- The exhibitor are in charge for set up and teardown, and also transport back and forth to the church.
- The exhibitor are in charge for any eventual sales. 20 % of the income of any sale is considered as a donation to the church.

For more information in english - please contact the church by email or phone.

+1(212)8328443 or newyork@swedishchurch.net