Utställningar / Exhibition

Welcome to have your art exhibition in Church of Sweden.

Svenska kyrkan New York är en populär och uppskattad utställningplats för konstnärer och organisationen upplåter biblioteket till konstutställningar.

Det som gäller för utställaren är följande:
- Kyrkan är tillgänglig under ordinarie öppettider.
- Utställare ansvarar för full försäkring av utställande verk.
- Kyrkan är inte ansvarig för skador på utställda verk oavsett orsak.
- Utställare ansvarar för uppsättning och nedtagning av utställda verk samt transport till och från Svenska kyrkan New York.
- Verk får hängas med hjälp av tavellister, befintliga krokar eller liknande. Inga hål eller andra skador får göras på väggar eller andra ytor.
- Utställare ansvarar för all eventuell försäljning. I samband med utställningen kan det hållas en vernissage, i sådana fall står utställaren för kost och dryck.
- 1/3 av intäkterna från eventuell försäljning tillfaller kyrkan som donation.

För mer information kontakta kyrkan via mail eller telefon.
+1(212) 832-8443 or newyork@swedishchurch.net.  

 

Church of Sweden is a popular and appreciated place for art exhibitions. 

Terms for the exhibiton: 
- The church is available during normal opening hours.
- The exhibitor is responsible for full insurance coverage of the art.
- The church isn't responsible for any damages on the art.
- 1/3 of the sales revenue is due as a donation to the church.

For more information - please contact the church by Phone or Email.

+1(212) 832-8443 or newyork@swedishchurch.net