Dop

Fira ett nytt liv eller en start på ett nytt liv. Fira dopets glädje och gåva.

TRO - TRADITION - FEST

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang – den som döps blir en del av den världsvida kyrkan. Både barn, tonåringar och vuxna kan döpas. Dopet är en gåva för alla – liten som stor.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.
Varje döpt person får samma löfte och ges uppdraget att berätta vidare.

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de."

Mark. 10:14

När du frågar nyblivna föräldrar varför de vill att deras barn ska bli döpt är det många som bland annat svarar ”Det är tradition i vår familj”. Det är alltså en tradition som vi delar med många kristna familjer i hela världen.När någon blir döpt blir hen en del av den världsvida kristna kyrkan, du blir en utav de 1,9 miljarder människor som tillhör en kristen kyrka eller samfund. 

I Svenska kyrkan i New York döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas blir du medlem i Svenska kyrkan, och den världsvida kyrkan.

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

Boka dop genom att ringa till kontoret +1 (212) 832-8443 eller maila newyork@swedishchurch.net

Inför dopet

Jag vill döpa mitt barn eller döpas själv - hur gör jag?

Vad betyder dopet?

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Inspiration till dopet.

Här kan du hitta förslag till psalmer och dikter till dopet.

Fadder

Att vara fadder är ett fint uppdrag. Det är en speciell vuxen i den döptes liv. Här kan du läsa lite mer om fadderskapet.

Hur går dopet till? / Gudstjänstordning.

Flera av delarna har olika alternativ som man kan välja på. Detta kan vara ordningen för er dopgudstjänst. Vi har lagt till kommentarer kring hur en del av det praktiska vanligtvis går till.

Telefontider och Öppettider

Kyrkans telefon +1 (212) 832-8443 är öppen
måndag till söndag kl. 09.00-18.00.
Du kan få svar på dina frågor, boka dop och vigslar, boka lokaler etc. Om vi inte svarar så ring antingen tillbaka eller så ringer vi upp missade samtal så fort det är möjligt.

Kyrkan och caféet är öppna
Onsdag till söndag kl. 12.00-16.00. 

You can call any time during the week. If we are not able to answer your call we will call you back as soon as possible.   

P: +1 (212) 832-8443

The church is open for visitors Wednesday to Sunday 12 to 4pm.