Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dop

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Markusevangeliet 10:13-16

Dopet firas som en del i söndagens gudstjänst eller som en enskild dopgudstjänst.

Vill du döpas eller låta ditt barn bli döpt - kontakta församlingen för att boka tid. Före dopet träffar ni prästen för ett dopsamtal över en enkel fika och går igenom dopordningen. Ingen avgift tas ut för dop, men vi önskar att ni är/blir medlemmar i Svenska kyrkan i New York. Vill ni får ni gärna ge en donation till församlingen i samband med dopet. 

I vår kyrka döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas blir du medlem i Svenska kyrkan.