Samtal och stöd

Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Välkommen att höra av dig om du vill ha ett besök eller boka tid för samtal.

Samtal och stöd

Vi som arbetar i kyrkan kommer gärna på besök. Kanske du blivit sjuk och hamnat på sjukhus eller kanske du bara vill ha ett besök hemma för att få prata en stund? Kanske är du i behov av att prata om hur det känns att vara svensk i utlandet eller vill sitta ner tillsammans med någon som lyssnar endast på dig en stund?  

Ibland har vi behov av att få tala i förtroende med någon om de svåra sakerna i livet. Då kan det vara bra att veta att prästen har absolut tystnadsplikt. Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Till kyrkan kan du komma och prata om precis vad som helst, antingen genom enskilda samtal eller på olika mötesplatser eller i samband med gudstjänster.

Det kan också handla om att du behöver någon form av handfast hjälp. 

Diakoni är ett av kyrkans huvuduppdrag

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer." Istället för att komma med färdiga lösningar är idealet att möta människor och utgå ifrån deras behov.

Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig - utan krav eller tanke på motprestation.

Diakoni är att som Jesus fråga: Vad kan jag göra för dig?

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Olika typer av stöd

Prästerna erbjuder enskilda samtal i olika livssituationer.
Prästerna kan hjälpa till vid olika akuta, svåra händelser.
Alla som arbetar på kyrkan är har tystnadsplikt. Prästerna har absolut tystnadsplikt.

Jag vill ha någon att prata med

Hör av dig till kyrkoherde Pether (se kontaktinfo nedan) eller till newyork@swedishchurch.net. Du kan också ringa till expeditionen mån-fre kl. 9.00-18.00.  +1 (212) 83 28 443.