Samtal och stöd

Välkommen att höra av dig om du vill boka tid för samtal.

Samtal och stöd

Kanske är du i behov av att prata, ibland har vi behov av att få tala i förtroende med någon om de svåra sakerna i livet. Då kan det vara bra att veta att prästen har absolut tystnadsplikt. Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Till kyrkan kan du komma och prata om precis vad som helst, antingen genom enskilda samtal eller i samband med gudstjänster.

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer." Istället för att komma med färdiga lösningar är idealet att möta människor och utgå ifrån deras behov.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Olika typer av stöd

Prästerna erbjuder enskilda samtal i olika livssituationer.
Prästerna kan vara stöd vid olika akuta, svåra händelser.
Alla som arbetar på kyrkan är har tystnadsplikt. Prästerna har absolut tystnadsplikt.

Jag vill ha någon att prata med

Hör av dig till kyrkoherde Pether (se kontaktinfo nedan) eller till newyork@swedishchurch.net. Du kan också ringa till expeditionen mån-sön 9.00-18.00.  +1 (212) 832-8443