Svenska kyrkan i New York

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöks- och postadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Volontäruppdrag i kyrkan

Din insats behövs i kyrkan och du kan bidra på många sätt.


Det är vi tillsammans som gör en levande kyrka och församling.
Svenska kyrkans verksamhet byggs till stor del upp av anställda och av kyrkoråd. Men, för att vara en levande församling och för att kunna bedriva en innehållsrik verksamhet behövs församlingsmedlemmars engagemang och hjälp av frivilliga!

Vi är mycket glada över alla frivilliga som ger av sin tid och kraft för att göra Svenska kyrkan i New York till den hon är.

Vill du hjälpa till med något i kyrkan, hör av dig till oss. (+1) 212 832 8443 eller till newyork@swedishchurch.net.

Förslag på volontäruppgifter

Baka bullar
Du kan baka i kyrkans kök eller baka hemma och ta med dig till kyrkan. 

Blomsteransvarig
Du får i uppgift att varje vecka köpa blommor till kyrkans kapell, till altaret. 

Assistent i barnverksamheten
Det finns fem barngrupper i kyrkan. Du kan finnas med i en eller flera.
Det är viktigt att du kan vara med en hel termin, 10 gånger, då det i detta sammanhang är viktigt med kontinuitet. 

Fotograf
Kom och hjälp till att fotografera i kyrkan. Det behövs allt från att ta bilder på en gudstjänst till särskilda event. 

Barnkyrkvärd
Barnen ska känna sig lika välkomna till kyrkan som alla andra. Det finns många uppgifter som barn kan göra i gudstjänsten. Ringa i klockan, hälsa välkommen, dela ut psalmböcker, tända ljus, samla in kollekt etc.
Under våren 2018 blir första tillfället för utbildning av barnkyrkvärdar.

Cafévärd
Var en del av caféteamet. Det är bra att kunna hjälpa till minst några timmar per vecka. Du träffar många människor och tycker om att vara social och tillmötesgående.

Gudstjänstvärd
I gudstjänsten behövs det alltid frivilliga insatser. Någon som kan läsa en text, ta upp kollekt, hälsa välkommen, dela ut nattvard etc.
Du kan vara med så ofta du vill. Det är fint att vara med minst tre gånger per termin.

Skribent
Var med och producera församlingens månadsbrev. Skriv texter etc.

Körsångare
I kyrkokören är det alltid välkommet med nya sångare. Läs mer här.

Förbönsskrivare
Varje söndag beds det förbön i gudstjänsten. Hjälp till att skriva söndagens förbön. 

Förtroendevald
Att vara en del av kyrkorådet är en viktigt uppgift i församlingen. Du tycker om att vara strategisk, visionera och förvalta församlingen tillgångar. Mer information finns här.

Volontärer från Sverige

Regler för volontärarbete har ändrats i USA de senaste åren. För att vara volontär här kan man behöva ansöka om ett särskilt visum om det inte ingår i ens arbets- eller studentvisum. Turistvisum är inte tillräckligt för regelbundet organiserade volontärsysslor.

Är du intresserad av att vara volontär i New York kanske New York Cares www.newyorkcares.org kan vara ett intressant forum.

Svenska kyrkan i Sverige kan också lotsa dig vidare till olika volontärsprojekt utomlands. Klicka här för mer information