Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöks- och postadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning och minnesstund

Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Uppenbarelseboken 1:17-18

I Svenska kyrkan i New York kan man hålla begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst.

Begravningsgudstjänster, med kistan närvarande, hålls vid andaktsplatsen på entréplanet. (Trapphuset och hissen är för trånga för att kunna få kistan upp till kapellet.) Minnesgudstjänster, med urna, hålls i kapellet.

Kapellet har plats för 75 gudstjänstdeltagare.

Enligt gammal svensk sed ringer kyrkan tacksägelse över den döda/e under söndagens högmässa.

Bön

Du som har skapat himmel och jord, tack för livet Du ger.
Du som känner oss bättre än vi själva gör, Du vet vad vi bär på av stort och smått.
Du som möter oss från framtiden, tack för att Du inte släpper taget om oss.
I Jesu namn. Amen.