Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Begravning och minnesstund

Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Uppenbarelseboken 1:17-18

I Svenska kyrkan i New York finns det möjlighet att hålla begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst. 

Ring: 212-832-8443 eller maila newyork@svenskakyrkan.se

Bön

Du som har skapat himmel och jord, tack för livet Du ger.
Du som känner oss bättre än vi själva gör, Du vet vad vi bär på av stort och smått.
Du som möter oss från framtiden, tack för att Du inte släpper taget om oss.
I Jesu namn. Amen.