Svenska kyrkan i New York

Prata med oss

Till innehållet

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens förtroendevalda.


Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Dessa är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission bland svenskar i nordöstra USA.

Bland kyrkorådets huvudsakliga uppgifter är också att förvalta församlingens finanser och tillgångar samt att överse underhåll och användande av församlingens fastighet.

Kyrkorådet 2016

Anders Holst, ordförande

Hampus Thofte, vice ordförande

Gabriella Landberg, sekreterare

Olof Olsson, kamrer

Carolina Kim

Rika Lisslö

Åsa Angel Voss

Pether Ström Broman, kyrkoherde, ex officio