Svenska kyrkan i New York

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöks- och postadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens förtroendevalda.


Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Dessa är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission bland svenskar i nordöstra USA.

Bland kyrkorådets huvudsakliga uppgifter är också att förvalta församlingens finanser och tillgångar samt att överse underhåll och användande av församlingens fastighet.

Kyrkorådet 2017

Hampus Thofte, ordförande

Anna Ahlin Marchi, sekreterare

Olof Olsson, kamrer

Gabriella Landberg

Åsa Angel Voss

Pether Ström Broman, kyrkoherde, ex officio