Foto: Magnus Aronson/IKON

Tycker ditt barn om att sjunga?

Välkommen att vara med i barnkören.

Detta är en kör för barn som är 6-11 år. Den övar söndagar kl 15.00.
Kören sjunger en blandad repertoar och deltar i gudstjänster, gör egna konserter och bildar även stommen till Luciakören för barn på hösten.

Körledare för våren 2020 är Katja Otero.

Kontakta newyork@swedishchurch.net för mer information eller för att anmäla ditt barn till kören.