Foto: Eva Bergman

Volontärer sökes!

En hälsning från Birgitta Grönlund Berg, diakon i Kyrkbyns arbetslag.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

Ny dag, ny plats, nya möjligheter så ser jag på mitt diakonala uppdrag. Så här under hösten efter en lång period av nedstängning och restriktioner börjar vi alla se en möjlighet att få träffas utanför den egna familjen. Vi är fortsatt rädda om varandra och håller avstånd men kan nu börja ses igen.

Just möten mellan människor är så livsviktigt, vi har helt enkelt behov av varandra, vi behöver alla lite omsorg av andra men vi har också alla olika gåvor som vi kan berika andras liv med.

Det diakonala uppdraget talar mycket om hur vi kan se andra och visa omsorg om varandra. Kanske har just du fått en gåva som du skulle kunna berika någon annans liv med. En timme, några timmar per år eller mer.

Ta kontakt med mig och berätta hur du skulle vilja att din församling, och i synnerhet Kyrkbyn och norra byarna – där jag är ny diakon – arbetade med diakoni och vårt gemensamma uppdrag att skapa mening, omsorg och se varandra. Du når mig på telefon eller e-post (se nedan).
Om du vill kan vi träffas och talas vid.