Varför engagerad?

4 S - Några motiv för ett internationellt engagemang.

SAMHÖRIGHETEN
”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.
Blir en hedrad, så gläder sig också alla de andra.
Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den”.
1 Kor. 12:26-27

Svenska kyrkan är ett lokalkontor i den världsvida kyrkan. Tillsammans bär vi ansvaret för vår värld.


SOLIDARITETEN
”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger
"Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver?  Så är det också med tron:  i sig själv, utan gärningar, är den död.”
Jak. 2:15-17

Handlingen är trons liv.
I smått och i stort - just där vi står.


SYNLIGHETEN

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.”                            
Matt. 5:14-15

När vi står upp för fred och rättvisa blir bilden tydlig, bilden av en trovärdig kyrka mitt i samhället. Den kyrka som kopplar det globala med det lokala. Den kyrka världen behöver.


STOLTHETEN
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt.
 Detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.”
Joh. 15:16-17

Vi tror på en Gud som skapat denna värld och som bär den i sina händer. En Gud som sänder oss ut i världen. Vi behövs, vi är utvalda! Både du och jag.