Vad är kristen tro?

Vem får tro? Kan man tro på Gud? Välkommen till alphakurs i Sörbyakyrkan.

Vi vill ge möjlighet att utforska grunderna i den kristna tron, gräva i olika föreställningar, samtala och lyssna till hur andra tänker. Enkel måltid till självkostnadspris. Du är välkommen oavsett om du är van att gå i kyrkan, kallar dig sökare eller inte vet vad du tror.

START torsdag 24 september kl. 18-20.30 i Sörbyakyrkan, Antnäs 
KONTAKT
 Anna-Karin Jonsson, präst, 0920-27 70 72, 070-563 01 75,  anna-karin.jonsson2@svenskakyrkan.se