Foto: M. Mörtzell

TV-gudstjänster från Nederluleå kyrka

mars-april 2020

Gudstjänster och helgmålsringningar som presenteras här, ligger i den ordinarie tablån men kan också ses i efterhand på dator, i surfplatta eller telefon. Se länkar. 

TV-GUDSTJÄNSTER 

Fyra TV-gudstjänster spelades in i Nederluleå kyrka i Gammelstad i februari månad. De kommer att sändas i SVT 2 under våren. Här är datumen:

Marie bebådelsedag, 22 mars kl. 10 

Prästen Marie Edfast predikar och prästen Sven Sundin leder gudstjänsten. För sång och musik står Nederluleå ungdomskör under ledning av Andreas Söderberg, och Mariakören under ledning av Lennart Johansson. Diakonen Stina Öqvist leder förbönen.

5e i fastan, 29 mars kl. 10  UTGÅR. 

Den inspelade gudstjänsten utgår. SVT kommer istället att direktsända en gudstjänst denna söndag med anledning av världsläget. 

Långfredagen, 10 april kl. 10

I långfredagens gudstjänst predikar prästen Magnus Lindh och Nederluleå kyrkokör medverkar under ledning av Andreas Söderberg. Gudstjänsten leds av universitetsprästen Ida Marcusson. Mats Blomqvist, klarinett.  

Påskdagen, 12 april kl. 10

I påskdagens mässa predikar prästen Elin Forssander och biträdande kyrkoherde Richard Asplund leder gudstjänsten. Församlingens barnkörer medverkar under ledning av Kari Engesnes. Mona Nykänen piano, Anna Sellen sång, Jonas Wasserman rytminstrument, Göran Fröberg saxofon. 
Bibelläsning och bön: Susanne Larsson, Inger Asplund och Ida Engman.

Här hittar du TV-gudstjänsterna

HELGMÅLSRINGNINGAR 

Det har dessutom spelats in helgmålsringningar som sänds på SVT 1 kl 17.50- 17.55 enligt följande:

1 i fastan, lördag 29 februari

Med kyrkoherde Richard Marklund. 

3 i fastan, lördag 14 mars

Med biskop emeritus Hans Stiglund.

Påskafton, lördag 11 april

Kyrkoherde Richard Marklund talar om att vänta på ljuset. 

Här hittar du Helgmålsringningarna

Kyrkoherde Richard Marklunds predikan på femte söndagen i fastan

Evangelium på femte söndagen i fastan från Johannes 3:11-21