Takstickor på Nederluleå kyrkas tak

Sommaren 2014 renoverades taket på Nederluleå kyrka. Södra sidans takfot lades om upp till sju varv med spån och björknäver. Två av spånen som togs ner var daterade. Ett var från takrenoveringen 1912 och ett från 1799 då det enligt gamla räkenskaper gjordes en omfattande reparation av taket (1799-1800). Mycket tyder på att hela eller stora delar av taket lades om då för c:a 215 år sedan.

Taket på kyrkan är sinnrikt konstruerat och lutningen brant så att allt regnvatten rinner av och taket kan torka genom sin luftiga konstruktion. Det näver som spånen läggs på, och lager-på-lager-läggningen av spån gör att taket blir mycket motståndskraftigt mot röta. Totalt finns ca 56 000 spån på de byggnader som finns innanför bogårdsmuren inkl stig-portarna och ett nytt takspån kostar c:a 100 kr.

Underhåll

Genom åren har endast mindre reparationer, då man bytt ut spån, behövts men i övrigt har taket hållit med regelbunden tjärning. Hade man under efterkrigstiden inte använt sig av stenkolstjära i stället för dalbränd tjära hade kyrkans tak varit i ännu bättre skick. Stenkolstjäran stelnade och blev ett ogenomträngligt skal vilket fick till följd att när fukten tog sig igenom skalet så ruttande spånet från insidan. Taken tjäras om ungefär var 10:e år och ungefär vart 40:e år gör man en besiktning och byter ut några tusen spån på taken. Spånen klyvs ut från senvuxen fura som är minst 120 år gammal. Kärnveden vänds uppåt vid monteringen på taket. Men före monteringen sågas formen till, därefter ”bleckas” spånets ovansida med en speciell yxa som har exakt vinkel på eggen, givetvis för hand! Ett spikhål borras och därefter packas spånen med några mm mellanrum på pallar innan de sänks ned i 60 gradig äkta dalbränd tjära en dag, innan de ställs ut för torkning. Vid reparation av taket rycker man ut den handsmidda spiken från spånet och drar ut spånet, därefter trycker man in ett nytt spån på plats.

Takstickor till försäljning

Stöd bevarandet av Världsarvet Gammelstads kyrkstad och Nederluleå kyrka och köp en taksticka. En del av de stickor och spikar som togs ner vid renoveringen 2014 finns nu till försäljning i Nederluleå kyrka. Vi har hela stickor för 100 kr, del av sticka för 50 kr och spikar för 50 kr. Du får även med ett certifikat som berättar varifrån stickan/spiken kommer.