Rapportera missförhållanden

I formuläret nedan rapporterar du misstanke om missförhållanden och oegentligheter som handlar om:

  • Överträdelser av lagar och föreskrifter
  • Korruption
  • Risker för liv, säkerhet och hälsa 
  • Skador på miljö
  • Misshushållande med allmänna medel
  • Oetiska förhållanden

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, missförhållanden eller liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets bestämda rutiner. 

Jag vill rapportera misstanke om missförhållanden och oegentligheter i Nederluleå församling som handlar om: