Foto: Susanne Larsson

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra.

Pilgrimsleden i Ersnäs

I byn Ersnäs, cirka två mil söder om Luleå, finns Hembergsleden, en vandringsled som också är en pilgrimsled. Den är sex kilometer lång och går genom vacker och varierande natur.