Foto: Susanne Larsson

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra.

Pilgrimsleden i Ersnäs

I byn Ersnäs, cirka två mil söder om Luleå, finns Hembergsleden, en vandringsled som också är en pilgrimsled. Den är sex kilometer lång och går genom vacker och varierande natur.

Pilgrimsvandringar

Svenska kyrkan i Luleå bjuder in till fyra pilgrimsvandringar under sommaren och hösten 2024.