Foto: Susanne Larsson

Pilgrimsleden i Ersnäs

I byn Ersnäs, cirka två mil söder om Luleå, finns Hembergsleden, en vandringsled som också är en pilgrimsled. Den är sex kilometer lång och går genom vacker och varierande natur.

Hembergsleden - vandringsled och pilgrimsled

De första av de totalt sex kilometrarna följer pilgrimsleden ett elljusspår med lättgången terräng och jämnt underlag. Sedan övergår leden till en väl upptrampad stig som är spångad där det är våtmark. Naturen är varierad med djup skog, öppna skogspartier, myrmarker och karga bergspartier. När du kommer upp på berget öppnar sig vackra vyer åt flera håll. Det går också att göra kortare vandringar på tre respektive fyra kilometer, följ skyltningen.  
Ersnäs byaförenings webbplats kan du läsa mer om Hembergsleden.

Pilgrimens sju nyckelord

Vandringen längs pilgrimsleden bygger på sju nyckelord som alla har en egen symbol. De uttrycker på olika sätt nutidsmänniskans längtan efter helhet i en ofta splittrad tillvaro och används för att tolka pilgrimens själ. Dessa symboler finns på skyltar efter leden. Den första skylten visar alla symboler i färg, på resten av skyltarna visas endast nyckelordets symbol i färg. På varje skylt finns också en kort text att fundera över under vandringen.   

Frihet                                  

Vandringsstaven är symbolen för frihet. Den är en hjälp att komma in i vandringsrytmen och att bli medveten om den osynlige medvandraren.

Enkelhet                            

Tältet är en symbol för enkelhet. En pilgrim på väg genom livet hittar en rastplats för natten.

Tystnad                              

Tystnaden symboliseras av en kappa. I min egen takt förenas kropp och själ till en enhet. Ju mer jag går i tystnad, ju mer öppnar sig skikt inom mig som tidigare varit dolda.

Bekymmerslöshet            

En bredbrättad hatt symboliserar bekymmerslösheten. Kanske pilgrimen är i färd med att återerövra en svunnen tids till synes bekymmerslös hållning? Hatten är inspirerad av det nu utdöda luffarskrået.

Långsamhet                      

Kängorna är symbolen för långsamhet. Jag gör en inre vandring i den yttre vandringens form.

Andlighet                          

Ett dinglande kors påminner mig om mötet mellan korsets horisontella arm – skapelsen, naturen, livet här på jorden – och dess vertikala arm som visar på Guds närvaro, helighetens belysning och andlighetens ingång. Jag lever nu och går i skärningspunkten mellan himmel och jord. 

Delande                              

Ryggsäcken är symbol för delande. Genom delandet kommer vi närmare varandra och tunga bördor kan bli lättare att bära. ”Dela för att hela” står det i Pilgrimsmässan, som är en enkel form av nattvardsgudstjänst.

Fetblad – ett enkelt komihåg

För att komma ihåg de sju nyckelorden kan du tänka på kärleksörten fetblad. Då får du första bokstaven till varje ord.

(Texterna är inspirerade av Hans-Erik Lindströms bok Pilgrimens sju nyckelord, utgiven på Libris förlag.)

Vandra själv eller tillsammans med andra

Du kan vandra ensam eller välja att vandra i grupp. Att vandra tillsammans är tryggare än att färdas ensam, men det kan också vara utmanande eftersom du inte själv väljer dina medvandrare. Erfarenheter från många vandringar är att deltagarna vid vandringens slut upplever att gemenskapen i gruppen varit en av vandringens rikaste erfarenheter.
Här är en utrustningslista för dig som ska vandra: Bekväma kläder och skor, regnställ, matsäck, frukt, bestick, vattenflaska, termos med varm dryck och en kåsa. 

Pilgrimsvandringar

Svenska kyrkan i Luleå bjuder in till fyra pilgrimsvandringar under sommaren och hösten 2024.

En kåsa i trä står fylld med kaffe på en träbänk.

Pilgrimsleder och pilgrimsmål

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. En pilgrim ger sig av från det hemvanda och får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, längs vägen.

Att pilgrimsvandra är både en yttre och en inre upplevelse. När vi lämnar vardagens krav och ger oss ut på vandring frigörs tanken och känslan så vi får möjlighet att utforska de landskap som finns inom oss. ”Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den”
– det är pilgrimens bön av heliga Birgitta. Den bönen kan du bära med dig när du vandrar.