Foto: Clement McKay, Malin Lingnert /IKON

Om sorg, saknad, tröst och hopp

Samtalsgruppernas innehåll i korta drag.

Hur går det till i en samtalsgrupp om sorg? 

Så här ser innehållet ut för våra träffar i korta drag:

1. Introduktion och presentation. Vi pratar om tiden före dödsfallet och eventuell sjukdomstid.

2. Vi är aldrig mer än ett hjärtslag från döden. Ändå är döden inte verklig förrän den kommer. Vi samtalar om hur det var, dagen då det hände. 

3. Om tiden i väntan på begravningen, om förberedelser och vad som var viktigt. Hur var begravningen?

4. Hur var den första tiden efter begravningen? Och hur är det nu?

5. Vi pratar om egna och andras reaktioner. Hur kan vi se framåt? Hur leva vidare?

 Det vi pratar om på träffarna stannar inom gruppen.