Regnbågsnyckeln tas emot – för en mer inkluderande kyrka

Nyhet Publicerad

Pressmeddelande

Nederluleå församling kommer att få ta emot hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln vid en mässa i regnbågens färger i Nederluleå kyrka, fastlagssöndagen den 11 februari kl. 11. 

Märkningen Regnbågsnyckeln visar att förtroendevalda och anställda i församlingen har genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. 
– Jag är stolt över att vi, anställda och förtroendevalda, med stort engagemang har fördjupat oss i mångfaldsfrågor under förra året genom utbildning, studiecirklar, samtal och föreläsningar. Den mångfaldsvision som allt arbete har utmynnat i innebär till exempel att vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för hbtq-personer i all vår verksamhet. Vi har ambitionen att, bland mycket annat, fira fler mässor i regnbågens färger i olika kyrkor runt om i församlingen, säger kyrkoherde Hans Johansson. 

Det är andra gången han får vara med om att som kyrkoherde ta emot hbtq-märkningen. I maj 2021 fick Svenska kyrkan i Boden ta emot märkningen där han då tjänstgjorde. 
– När jag nu efter tre år får vara med när ytterligare en församling genomgår Regnbågsnyckeln och tar emot hbtq-märkningen blir jag glad. Jag kan se att jag själv men också församlingen utvecklats och lyft upp hbtq-frågorna på ett övergripande plan. 

Prästen Elin Forssander kommer att dialogpredika med en tidigare ung ledare i mässan den 11 februari. Hon ser fram emot att församlingen nu ska få ta emot hbtq-märkningen. 
– Tanken är att februari månad blir en regnbågsmånad i Nederluleå församling. Veckor då vi särskilt lyfter frågor kring mångfald, identitet och sexualitet. Vi börjar på fastlagssöndagen då temat i hela Svenska kyrkan är Kärlekens väg. Vi vill vara en plats där en känner sig välkommen, oavsett identitet eller sexuell läggning. Genom arbetet med Regnbågsnyckeln och hbtq-märkningen har vi kommit en bit på väg, men har såklart en bra bit kvar. Det här är frågor som vi behöver arbeta med kontinuerligt, men hbtq-märkningen visar ett tydligt ställningstagande från församlingens sida. 

Efter mässan i Nederluleå kyrka blir det mingelfika och invigning av den queerteologiska fotoutställningen Adamah i församlingshemmet Petrigården, ett stenkast från kyrkan. Det är en utställning som dels vill inkludera hbtq-communityn, dels inspirera till samtal om både konst och teologi. Den har turnerat runt på olika platser i Sverige under förra året, och nu kommer den att visas i Nederluleå församlings kyrkor mellan den 11 februari och 17 mars. 

Här finns mer information om mässan i regnbågens färger och utställningen Adamah: 
Nederlulea församling tar emot Regnbågsnyckeln 
Adamah - en fotoutställning

Kontakt: Hans Johansson, 0920-27 70 70, Elin Forssander, 0920-27 70 32. 

Vänliga hälsningar
Eva Bergman, kommunikatör
0920-27 70 08