Grundskötselavgift införs

Nyhet Publicerad

Grundskötselavgift införs på kyrkogården i Gammelstad, Nederluleå församling.

 

Kyrkogårdsförvaltningen i Nederluleå församling inför från och med 1 januari 2018 en grundskötselsavgift. Enligt lag ska förvaltningen se till att skötsel av gravvårdar inte belastar begravningsavgiften. Därför är vi skyldiga att avgiftsbelägga tjänsten som innefattar klippning/trimning runt gravstenar.

För att vi ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen 2 kap 12 §, klipps gräset runt gravstenarna av kyrkogårdsarbetarna cirka 15 gånger under maj-september. Alla gravrättsinnehavare får erbjudande om fortsatt hjälp från oss, mot en kostnad av 200 kr per år. Den som väljer att inte köpa tjänsten, måste själv sköta sin gravvård enligt 7 kap 3§ begravningslagen; Att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om skötseln av gravplatsen uteblir och vanvård uppstår riskerar du att förlora din rätt till gravplatsen. Det innebär att gräset inte får bli längre än 10-15 cm ovanför ramen runt gravstenen på kyrkogården i Gammelstad.

Observera att detta gäller grundskötsel, och ska inte förväxlas med det gravskötselavtal (plantering och vattning) som gravrättsinnehavaren kanske har sedan tidigare.

För ytterligare upplysningar och information, Åsa Sahba, kyrkogårdsexpedition, Gammelstad, tel. 0920-27 70 06. Telefontid vardagar kl. 9–11, 12–15
E-post: nederlulea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Besöksadress Hedenslundsvägen 19, Gammelstad

 

Varför avgiftsbeläggs denna tjänst?

Eftersom det i samband med relationsändringen kyrka-stat år 2000, råder nya ekonomiska förhållanden, är det sedan dess krav på att grundskötselavgiften ekonomiskt ska bära sina kostnader. Det innebär att församling/samfällighet ska se till att skötsel på gravvård inte belastar begravningsavgiften.

Huvudmannen ska enligt 2 kap 12 § begravningslagen (1990:1144) hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum ska alltid iakttas.

Det åligger gravrättsinnehavaren enligt 7 kap 3§ begravningslagen att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om skötseln av gravplatsen uteblir och vanvård uppstår riskerar du att förlora din rätt till gravplatsen.