Foto: Emma Berkman

Biskopens visitationstal

Nyhet Publicerad

Visitationsgudstjänst 30 januari 2022

Visitationstal 

Efter söndagens visitationsgudstjänst i Nederluleå kyrka höll biskop Åsa Nyström sitt visitationstal.
Talet finns att läsa här: Visitationstal Nederluleå församling

Visitationen är genomförd delvis under 2021 med avslutning 28 och 30 januari 2022.                             

Biskopens uppdrag

Biskopens uppgift är att i ord och handling förkunna evangelium så att Guds kärlek blir synlig i världen. Uppgiften är också att vara andlig ledare i stiftet med ett särskilt ansvar för stiftets präster och diakoner.