Allhelgonahelgen – årets största kyrkhelg

Nyhet Publicerad

Pressmeddelande

Allhelgonahelgen är den tid på året då många besöker en kyrkogård för att tända ljus till minne av släktingar och vänner som man saknar. I Stillhetens kapell vid kyrkogården i Gammelstad kommer diakoner och präster att finnas tillgängliga för samtal, och där finns det också möjlighet att tända ljus, lyssna på orgelmusik och fika. Barn som besöker kapellet med sina vuxna kan låna ficklampor och gå på reflexängelvandring på kyrkogården.

– Den här helgen påminns vi om att döden finns, och drabbar oss alla. Sorg ser så olika ut och ibland kan det vara skönt att få prata med någon som inte finns i ens vänkrets eller i familjen. Jag och mina kolleger, präster och diakoner, finns i kapellet både fredag och lördag. För de som vill finnas i ett sammanhang med andra som drabbats av sorg erbjuder församlingen samtalsgrupper regelbundet, både dag- och kvällstid. Många vuxna tycker att det är svårt att prata om sorg med sina barn, men det är viktigt att inte glömma bort dem, de sörjer ju också på ett annat sätt än vuxna, säger prästen Elin Forssander.

Här är allhelgonahelgens program:
STILLHETENS KAPELL
Fredag 3 november

11.00-19.00 Ljuständning och möjlighet till samtal. Fika.
16.00-19.00 Reflexängelvandring för barn i alla åldrar (i vuxet sällskap).
Lördag 4 november
11.00 Mässa för små och stora. Elin Edberg präst, Maria Hjalmarsson musiker. 12.00-15.30 Ljuständning och möjlighet till samtal. Orgelmusik cirka 15 minuter varje hel timme. Fika.

NEDERLULEÅ KYRKA
Lördag 4 november
16.00 Konsert i allhelgonatid. Medverkande: Robert Råberg piano, Gammelstads kammarorkester, Nederluleå Chorus Emeritus, Andreas Söderberg dirigent. Söndag 5 november
11.00 Minnesgudstjänst. Vid gudstjänsten kommer namnen på de som avlidit mellan 1 oktober 2022 och 30 september i år, och som vid dödsfallet tillhörde Nederluleå församling, att läsas upp. De avlidnas namn läses upp månadsvis. Ett trettonde ljus tänds för dem som inte nämnts vid namn men begravts någon annanstans i Sverige. Hans Johansson präst, Susanne Larsson diakon, Andreas Söderberg musiker, Nederluleå kyrkokör.

BERGNÄSKYRKAN
Söndag 5 november
16.00 Allhelgonatidens sånger och psalmer. Musikgudstjänst med bön, ljuständning och sånger om hopp, tröst och helgon. Stefan Olofsson präst, Luleå Musiksällskap under ledning av Göran Lindgren, Träblås-trio under ledning av Jonas Wassermann.

Den som inte har möjlighet att besöka en kyrkogård för att tända ljus, kan tända digitala ljus på Svenska kyrkans bönewebb:
Allhelgona - Svenska kyrkan - Bönewebben

Kontakt: Elin Forssander, präst, 0920-27 70 32.

Vänliga hälsningar
Eva Bergman, kommunikatör, 0920-27 70 08