Foto: Shutterstock

Musikandakt

med efterföljande musikprogram utanför Nederluleå kyrka

Viktigt att tänka på

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med max 50 besökare vid sammankomster. Observera att det gäller både inom- och utomhus. 
Men det allra viktigaste är vårt eget ansvar. Tänk på att tvätta händerna och att hålla avstånd till andra. Känner du minsta sjukdomssymptom som till exempel, feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, 
illamående, muskel- och ledvärk - stanna hemma!

Till sist: Ta gärna med eget fika. Det finns mikro för att värma barnmat. 

Välkommen till en musikandakt i sommarkvällen med efterföljande musikprogram.
Vi håller till utanför Nederluleå kyrka. (Vid regn inne i kyrkan) 

Onsdag 1 juli kl. 18.30 
”På psalmens vingar - önskesånger”
Marie Edfast, präst. Sommarkyrkans musikspår under ledning av Lennart Johansson.

Onsdag 8 juli kl. 18.30
”Lina Sandell i våra hjärtan”
Sven Sundin, präst. Sommarkyrkans musikspår under ledning av Lennart Johansson.

Onsdag 15 juli kl. 18.30
”Mäktig som ett hav”
Sven Sundin, präst. Sommarkyrkans musikspår framför sånger skrivna av Lennart Johansson. 

Onsdag 22 juli kl. 18.30 
”I can see the light”. Sånger ur Disneys och musikalens värld.
Petter Edberg, präst. Sommarkyrkans musikspår under ledning av Lennart Johansson.