Medeltidskyrkan rengörs invändigt

En kyrka med mer än 500 år på nacken kräver sin beskärda del av omvårdnad. Nu när den utvändiga renoveringen av medeltidskyrkan i Gammelstad är klar är det dags att göra kyrkan fin och ren invändigt. Den 11 januari 2016 påbörjades arbetet och i början av juni samma år kommer kyrkan att tas i bruk igen.

Under de månader arbetet pågår kommer gudstjänster och förrättningar (dop, vigslar och begravningar) att hållas i Stillhetens kapell.  

Målningarna i koret rengörs
Det är tre konservatorer som anlitats för var sitt specialområde som de ska ägna sig åt under våren.
– Konservatorn inom muralt måleri ska rengöra väggar och tak och målningarna i koret. Arbetet i koret är särskilt tidsödande och beräknas ta cirka fyra veckor. En konservator ansvarar för att konservera träinventarierna, bland annat predikstolen och altarskåpet, och slutligen ska den tredje specialisten konservera de historiska dokumenten i de fem minnestavlorna, säger Hans Sundling, fastighetsförvaltare i Nederluleå församling och projektledare för renoveringen.
Hans har fått frågor om man kan besöka kyrkan under renoveringen.
– Den kommer att hållas öppen för guidade visningar i regi av Visitor Centre när det är möjligt, men man kommer inte att kunna röra sig fritt i kyrkorummet eftersom det kommer att finnas byggställningar där.  

Den tredje renoveringen
Under 1900-talet har två genomgripande renoveringar genomförts tidigare, det var 1936-1937 och 1969-1971. Innan kyrkans tredje renovering i modern tid kan läggas till handlingarna ska även kyrkans orglar, läktarorgeln och kororgeln, rengöras och stämmas. Nederluleå församling kommer att uppmärksamma den rengjorda kyrkan på något sätt framåt sommaren, men detaljerna är inte spikade än.  När Gammelstads kyrkstad firar 20 år som världsarv den 7 december 2016 kan Luleborna glädjas lite extra över sin unika skatt – en medeltidskyrka i ny skrud redo för många år till.

Text: Eva Bergman
Foto: Anders Alm  
Artikeln är publicerad i Kyrknyckeln nr 4 2015.