Foto: Ikon

Mångfaldsvision för Nederluleå församling – HBTQ

Mångfaldsvision för Nederluleå församling – HBTQ 

Alla människor har rätt att vara sig själva. Olikheter och mångfald berikar. Kom som du är!  

Johannesevangeliet 13:14 ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar som ni visar varandra kärlek. ”  

I Nederluleå församling arbetar vi för alla människors lika värde. Vi vill att det ska framgå att vi ser varje individ som unik och skapad till Guds avbild. Nederluleå församling är en plats där mångfaldsfrågor är en naturlig del av arbetet. Vi vill jobba för att Nederluleå församling ska vara och alltmer bli en plats där vi omsätter tanken på allas lika värde i ord och handling.  

Vi ska göra det bland annat genom att:  

  • Fira mässa i regnbågens färger (regnbågsmässa) vid minst fyra tillfällen per termin.
  • Erbjuda utbildning i mångfaldsfrågor till ideella och förtroendevalda och fortbildning till anställda med jämna mellanrum.       
    Närmast vill vi fokusera på att öka vår kunskap om HBTQ-familjer och unga HBTQ-personer kopplat till vår verksamhet. 
  • Delta i Luleå Pride. 
  • Synliggöra mångfaldsarbetet i och genom symboler i alla våra lokaler. 
  • Vara modiga kristna genom att stå upp för varandra. 
  • Se till att våra gudstjänster är inkluderande genom språk och liturgi. 

Kyrkorådets beslut 2023-09-19

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Bakom en halvt genomskinlig regnbågsflagga syns silhuetten av ett par som gör hjärt-tecken med sina händer.

Historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter

Svenska kyrkan har samtalat om hbtq-personers rättigheter under många år. Under tidiga år handlade samtalet främst om homosexualitet och om homosexuellas samlevnad. Här kan du läsa om viktiga årtal och beslut.