Nederluleå kyrkas klockor

Storklockan har en text i relief på ena sidan "JOEL. 2: / BLÅSER I BASUN I ZION: HELGER / ENA FASTO; KALLER MENIGHETEN TILHOPA. / ACH KOMMER WILIGT HIT, NÄR MITT LIUD EDER KALLAR. / ACH KOMMER HÖRER TIL, HWAD HERRENS MUN BEFALLER. / THEN WILLIGT KOMMER HÄR, FÅR SALIGT KOMMA TÅ, / NÄR GUDS BASUNA LIUD OSS ALLA KALLA MÅ.". På den andra sidan "ÅHR 1726 UNDER KONUNG FRIEDRICHS THEN FÖRSTES REGERING ÄR THENNA LULEÅ SOCHN OCH FÖRAMBLINGS STÖRRE KLOCKA ANDRA GÅNGEN OMGUTEN I TÅ WARANDE PROBSTENS OCH KYRKIOHERDENS MAG. JOH. UNAEI TID MED SOCHNENS BEKOSTNAD SAMT FRAM OCH ÅTER FÖRD AF RÅDMÄNNEN I LULEÅ STAD PAUL STRÖM, ERIC ENGMAN OCH CLAS GOVINIUS. ? ÅHR 1747 UNDER SAMMA KONUNGS REGERING ÄR ÅTHER THENNA KLOCKA TREDIE GÅNGEN OMGUTEN I PROBSTENS OCH KYRKOHERDENS MAG. JACOB RENMARCKS AF KONGL. STYCKGIUTAREN GERH. MEYER PÅ FÖRSAMBLINGENS BEKOSTNAD SAMT BORT OCH HEMFÖRD AF RÅDMAN PETER E. KRÅKA."

Lillklockan har en text i relief, på ena sidan "VAK UPP, DU SOM SOVER, OCH STATT UPP IFRÅN DE DÖDA, SÅ VARDER CHRISTUS DIG UPPLYSANDES. EPHES. 5 CAP. 14 V." På andra sidan står det "OMGJUTEN AF N.P. LINDERBERG SUNDSVALL ÅR 1851."