Klicka här så kan du se musikgudstjänsten "Julfrossa" trettondedag jul