Julkonsert fjärde advent

Söndag 22 december i Nederluleå kyrka

Julkonsert

Söndag 22 december kl. 18 i Nederluleå kyrka, Gammelstad
Norrfjärdens blåsorkester. Dirigent: Gunnar Ullberg

Välkommen!