Gravstenar på Gammelstads kyrkogård säkras

Direkt efter midsommarhelgen, måndag 22 juni, påbörjas arbetet med att se över säkerheten av gravstenar på Gammelstads kyrkogård.

Det innebär att man trycker och drar i gravstenar och de som inte klarar testet kommer att läggas ned på marken. Arbetet beräknas pågå under närmare två år.
– Därefter kommer det att ske med fem års mellanrum. Vi vet redan nu att ett antal stenar kommer att läggas ned. Det kommer att påverka kyrkogårdens utseende under en period men säkerheten är viktigast, kyrkogården ska vara en säker plats att vistas på. Men vi kommer självklart att lägga ned stenarna så att det ser så fint ut som möjligt; säger kyrkogårdschef Åsa Sahba.

Gravsten privat egendom
– En gravsten är en privat egendom och kostnaden för att säkra stenen bekostas av gravrättsinnehavaren, det framgår av begravningslagen. Men Nederluleå församling som är huvudman har tillsammans med gravrättsinnehavaren ett gemensamt ansvar för att stenen är säker.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer att kontakta gravrättsinnehavare till de stenar som läggs ned, samma vecka som nedläggningen genomförts.
– I brevet tipsar vi om stenfirmor som kan hjälpa till att åtgärda brister, men det kommer även att följa med en instruktion för dem som vill göra arbetet själva.

Kontaktperson: Åsa Sahba, kyrkogårdschef, 0920-27 70 06.