Orgeln i Stillhetens kapell

Orgelkonsulten Jan H Börjesson berättar om orgeln som invigdes den 17-19 april 2015.

Orgeln i Stillhetens kapell har byggts av ortens eget orgelbyggeri – Grönlunds orgelbyggeri AB i Gammelstad med dess ledare Catarina Grönlund i spetsen. Undertecknad har varit konsult och den sydafrikafödde franske orgelbyggaren François Uys har intonerat orgeln.

Att bygga en orgel till ett begravningskapell skiljer sig en del från att bygga den i en vanlig kyrka. Vanligtvis skall en orgel ha en dynamisk spännvidd med olika typer av klangfärger av olika styrka; allt från mycket svaga stämmor upp till en dramatisk kraft vid full styrka. De svaga klangerna är användbara vid stämningsskapande musik som t.ex under nattvarden samt vid ackompanjemang av kör, präst eller solist. De kraftiga klangerna används till psalmsång då kyrkobesökarna är många, till festliga postludier och orgelkonserter samt vid exempelvis bröllop. En orgels klangliga uppbyggnad följer vissa lagar inom den tidsepok och stil man valt för sin orgel, och att göra en disposition (uppsättning av stämmor) för en viss orgel sker därför med vissa bestämda förutsättningar. I ett begravningskapell är orgelns roll en annan. Framför allt skall orgeln ha en rik och varierad uppsättning av milda och stämningsskapande klanger samt fungera väl till psalmsång. Man hamnar därför lätt i den romantiska orgelstilen som har stor variationsrikedom i de svagare registren. Det är samtidigt viktigt att orgeln inte endast består av mjuka klanger eftersom den då inte fungerar så väl till psalmsång. Det är alltså inte helt lätt att skapa en sammansättning av stämmor för en orgel i ett begravningskapell.

Grönlunds orgelbyggeri valde en fransk orgelbyggare till att ge orgeln dess klang och karaktär. Det kändes därför naturligt att låta orgeln få ett släktskap med den franska tradition vi känner genom den världsberömde orgelbyggaren Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) som präglade orgelkonsten kanske mer än någon annan orgelbyggare i världen.

Orgeln har fått följande stämmor:
Huvudverk C-g3 manual I
Principal 8´
Flöjt Harmonique 8´
Fugara 8´
Octava 4´
Quinta 3´
Octava 2´
Clarinette 8´  

Svällverk C-g3 manual II med svällare

Borduna 8´
Salicional 8´
Voix Celeste 8´
Ekoflöjt 4´
Nasard 2 2/3´
Waldflöjt 2´
Ters 1 3/5´
Oboe 8´
Tremulant  

Pedal C-f1
Subbas 16´
Violon 8´  
Koppel I/P, II/P, II/I, 16´II/I  

Orgelns stämmor erbjuder stora variationsmöjligheter vid såväl spel av orgelstycken som vid ackompanjemang av solister och församling. Den ganska stora manual II är innesluten i ett skåp med luckor som kan öppnas och stängas medelst en trampa i spelbordet. För att ytterligare erbjuda dynamiska möjligheter har hela orgelns front fått en liknande anordning med luckor så att man kan stänga om hela orgeln och på så sätt få en mycket svag och stämningsskapande klang. Det har alltså varit viktigt att skapa maximal variation i såväl klang som styrka. Orgelns fasad har formgivits av Catarina Grönlund som på ett förtjänstfullt sätt har lyckats skapa en fasad som försiktigt framhäver orgeln men också gör den så diskret som möjligt. Piporna i fasaden skymtar fram mera som antydningar och inte alls så tydligt som man brukar. Kapellet skall kunna användas för alla trosinriktningar och en orgel är ett föremål som hör den kristna kyrkan till.

Klangligt präglas orgeln av den franska orgelns varma och fylliga karaktär och har många solostämmor såsom Flûte harmonique, Nasard, Ters, Clarinette och Oboe. Dessa stämmor ger färg och karaktär åt klangen. Stämmorna Fugara, Borduna, Salicional, Voix celeste och Ekoflöjt erbjuder rika möjligheter till ackompanjemang medan Principal, Octava 4´, Qvinta 2 2/3´ och Octava 2´ utgör ryggraden i koralspelet.

Stillhetens kapell har fått en orgel med stora möjligheter i förhållande till sin storlek. Förutom sina huvudsakliga uppgifter i begravningssammanhang är den en utmärkt orgel även för konserter tillsammans med sångare eller instrumentalister. Jag hoppas att orgeln också skall få komma till användning i konsertsammanhang där den har mycket att ge.  

April 2015

Jan H Börjesson
Orgelkonsult