Dagbok från en retreat

Prästgårdens vänner berättar om kyrkstugeretreaten i Gammelstads kyrkstad den 19-21 september 2014.

En retreat är en möjlighet att för en tid (kortare eller längre) dra sig tillbaka från vardagen och tillsammans med andra i tystnad reflektera över livsfrågor och andliga ting.

Vid längre retreater åker man till speciella retreatgårdar, eller till stiftsgårdar, där det finns kyrkorum och andra lokaler, och där mat och logi ingår. I Nederluleå har vi inbjudit till endags- och helgretreater i Prästgården. Men det finns ett litet problem: Prästgården kan inte erbjuda övernattning. Det går dåligt ihop med retreatens idé att fara hem till familjen för övernattning. Man bryter lätt tystnaden och kommer bort från grundtanken, att helt få ägna sig åt sin andliga utveckling.

I Nederluleå finns ett världsarv med kyrkstugor, ursprungligen avsedda för vistelse vid kyrkobesök, då resan inte gick att genomföra på en dag p.g.a. avstånden. Tanken föddes att bo i kyrkstuga under retreaten, något som går helt i linje med världsarvstanken kring kyrkstaden.

Prästgårdens vänner är en grupp frivilliga som bl.a. ordnar samtalskvällar i Prästgården och som också står för värdskapet under retreaten. Vi tog kontakt med kyrkstugeägarnas förening och lade fram tanken och framförde en önskan till kyrkstugeägarna att låna ut stugor till vår retreat. Vi fick en mycket positiv reaktion och kunde ge möjlighet för alla som ville låna stuga att få göra så utan kostnad. Även kyrkstugeägare, som inte tidigare varit på retreat ville prova på. Eftersom Prästgården är en vanlig villa, med begränsat utrymme, fick vi snart kö. Tillsammans med funktionärer blev vi 19 stycken.

Retreatens tema var "Gå in i din kammare" med utgångspunkt från Matt 6:6 där Jesus säger "När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig." Stefan Widman, retreatens präst, ledde bibelmeditationer kring detta tema.

Kristen djupmeditation är också en viktig del i retreaten. Att sitta stilla och meditera i 20 minuter kan tyckas mycket, om man inte är van, med under vägledning av Seija Tulokas blev varje meditation till en bön. Det fanns också möjlighet till enskilda samtal med prästen Stefan och diakonen Birgitta F Jonson, en möjlighet som utnyttjades väl.

Retreaten avslutades innan gudstjänsten på söndagen, och de flesta valde att stanna kvar och fira mässa tillsammans i Nederluleå kyrka. Att bo i kyrkstuga gjorde retreathelgen till en fin totalupplevelse. Vi hoppas kunna göra det igen.

Prästgårdens vänner