Foto: Sara George Sahba

Bilder på bårtäcket i Stillhetens kapell

I församlingen finns ett bårtäcke avsett att användas vid begravningsgudstjänster och borgerliga begravningsakter i Stillhetens kapell. Det har designats och vävts av Stinas Damast i Bollnäs. Bårtäcket är vändbart med en mörkare och en ljusare sida. Sidorna är tänkta att motsvara årstiden. Den mörka sidan för vintertid och den ljusa sidan sommartid. 

På bårtäckets kortsidor finns ålderstrappan vävd i kontrasterande färg. Täcket är vävt i lin och ull i en ljus färg samt blågröna nyanser med inslag av guldtrådar. För att skydda bårtäcket placerar man handbuketter i särskilda korgar på täcket och inte direkt på vävnaden. Av samma anledning läggs en mullduk på bårtäcket för det tillfälle då mull öses på kistan. 

Foto: Sara George Sahba
Foto: Sara George Sahba