Foto: Målning: Gerd E Andersson

Att missa en mässa är att missa en massa!

En hälsning från kyrkoherde Richard

Äntligen börjar vi att fira nattvard/mässa igen i vår församling. Vi har haft ett coronauppehåll sedan slutet av mars, men med klokhet och erfarenheter så kommer vi redan till veckan att öppna upp för denna kärleksmåltid igen i församlingen.

Först ut är Nederluleå kyrka med vardagsmässa onsdag 2 september kl. 18.30. Dagen efter, torsdag 3 september är det vardagsmässa i Porsökyrkan kl. 18.00. Söndag 6 september blir det mässa i Sörbyakyrkan kl. 10.00 och i Bergnäskyrkan kl. 11.00.

Jag är så glad att vi kan återuppta delandet av bröd och vin. För mig har detta ordlösa möte med Gud med åren bara blivit viktigare. Måltiden är ett mysterium och ingen kan tala om för dig eller mig vad vi ska tänka eller säga. Kärlekens måltid vill jag beskriva som en laddstation där vi både får lägga av oss det som tynger och  samtidigt ta emot frihet, tro, hopp och kärlek. Vad betyder nattvarden/mässan för dig?

Är du i kyrkan och känner oro över att dela bröd och vin på grund av covid-19, så sitt kvar i bänken. Gud är nära ändå. Vi kommer att iaktta Folkhälsamyndighetens rekommendationer och direktiv. Vi har också fått ett viktigt brev från biskop Åsa där hon delger dialogen som hon haft med ansvariga skyddsläkare i både Norrbotten och Västerbotten.

/Kyrkoherde Richard Marklund