Askgravlund

Askgravlunden är avsedd för ett gravskick med anonym och kollektiv karaktär där aska efter avlidna som kremerats gravsätts inom ett område (kvarter D).

text här...

Kostnad: Namnplatta i mässing namn nr 1 kostar 725 kr, gravering namn nr 2 kostar 525 kr.

Revidering av taxa sker kontinuerligt.

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

Mona Engman, tel. 0920-27 70 10
Anneli Utterström, tel. 0920-27 70 43