Vi behöver hjälp med.....

Det finns många sätt att stötta Svenska kyrkan i Nederländerna. Hur vill du hjälpa oss?

Kyrkvärd, en uppgift för dig?!

Vill du vara kyrkvärd och hjälpa till i våra gudstjänster?

Cafévärd efterlyses!

Ingen gudstjänst är komplett utan kyrkkaffet efteråt. Men vi behöver Din hjälp!

Musiken ädla känslor föder

Vill du eller någon annan du känner spela i kyrkan?

Gåvor och stöd

Även en församling har räkningar som behöver betalas. Ditt stöd är viktigt och gör att vi kan växa och fortsätta finnas för Svenskar och alla med Svensk identitet i Nederländerna.

Vi behöver Dig!

En församling är inget utan sina medlemmar. Vad vill Du att Svenska kyrkan i Nederländerna skall göra?

Bli medlem

Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkas verksamhet i Nederländerna.