TorsdagsTankar

En samtalsgrupp på Zoom om livet, universum och allting däremellan

Varmt välkommen till TorsdagsTankar. 
Varje Torsdag kl 19:00 kan den som vill koppla upp sig via Zoom. Vi träffas och får tillsammans fundera och diskutera över dagens ämne i ett förutsättningslöst samtal. 
Du väljer själv om du bara vill vara med en Torsdag då ämnet kanske intresserar dig extra mycket, eller om du vill vara med flera gånger. 
Ingen föranmälan behövs. 
Rubriken för Torsdagens samtal och länk läggs ut i Nyhetsbrevet samma vecka. 

Har Du ett ämne som du skulle vilja att vi funderade över tillsammans? Hör av dig!