Stadgar Svenska kyrkan Nederländerna

Stadgarna är församlingens grundläggande dokument

I Svenska kyrkan, som är en Evangelisk-Luthersk kyrka, har vi vad som kallas Kyrkoordningen.  Det är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Eftersom Svenska kyrkan i Nederländerna är en del av Svenska kyrkan lyder även vi under denna. Församlingens stadgar är en lokal tillämpning av de regeler och förordningar som står i Kyrkoordningen. 
Här nedan kan du ladda ner församlingens stadgar som antogs vid Stämman den 2 Maj 2021