Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om något skulle hända

Vid kris eller katastrof eller när du behöver stöd / samtal

Hur kan vi hjälpa dig?  

Kyrkan finns för dig. Hit kan du alltid vända dig, vem du än är, troende eller inte, liten eller stor, stark eller svag. Kyrkan vill vara en fristad för både, tro, öppenhet och hopp. Så långt det är möjligt vill vi vara ett stöd för dig när du söker trygghet och någon att tala med.

Kyrkan är en aktör vid kris- och katastrofsituationer och har en beredskap att finnas till hands i svåra situationer av både stora och små dimensioner. 

- Stöd / samtal        

Personalen på Svenska kyrkan har ett lyssnande öra och ett varmt hjärta för den som tar kontakt med oss eller söker sig till kyrkan på Parklaan 5. 

Kyrkoherden når du på +31 (0) 623 333 633


Du kan nattetid (kl. 21-06) ringa +46 18 4745032 och be att få tala med jourhavande präst. 

Du kan även chatta. (måndagar-torsdagar kl.20-24) Gå in på denna webbsidanwww.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast  och klicka sedan på "Starta chatten".

- Vid kris / katastrof / svåra händelser

Alla ärenden som gäller brott, brand, skada på människor o. dyl.: Ring 112.

Svenska kyrkan i Nederländernas nödtelefon: +31 (0) 623 333 633

Svenska ambassaden i Haag (även konsulära ärenden): +31 (0) 704 120 200

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/The-Hague/