Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Levnadsintyg 2019

För dig som behöver skicka in levnadsintyg för 2019

TIll Svenska kyrkan i Rotterdam är du välkommen för att få ditt levnadsintyg påskrivet.
Medtag legitimation då du måste kunna legitimera dig för att få intyget påskrivet.

Du är välkommen på våra öppettider, men ring gärna innan du kommer så att vi säkert har tid att ta emot dig. Telefon: 010 241 01 39

Svenska kyrkan i Rotterdam öppnar igen söndag 20 januari.
Då finns det möjlighet att besöka oss för underskrift av levnadsintyg.

Därefter är kyrkan öppen vid verksamhet. Du kan även ringa eller maila oss
för att avtala tid för att komma förbi efter 20 januari. 

Säkrast nås vi via email: rotterdam@svenskakyrkan.se

 OBS!!!! 

Dubbelkolla gärna att just ditt levnadsintyg har kommit fram till pensionsmyndigheten i Sverige. Det har varit vissa problem i kommunikationen de senaste veckorna och vi har fått återkopplat från pensionsmyndigheten att några levnadsintyg inte har  blivit korrekt registrerade. På grund av sekretess kan vi tyvärr inte se exakt vilka de gäller och Pensionsmyndigheten kan inte delge oss de uppgifterna. 
Enklast är därför att om du är osäker, kontakta pensonsmyndigheten direkt på +46 498 200 700