Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Levnadsintyg 2019

För dig som behöver skicka in levnadsintyg för 2019

Personalen i Svenska kyrkan i Nederländerna kan skriva på ditt levnadsintyg.
Medtag legitimation då du måste kunna legitimera dig för att få intyget påskrivet.

Du är välkommen då vi har våra olika verksamheter. Kolla gärna på vår hemsida för var och när.  

 

Du kan också skicka ett email: nederlanderna@svenskakyrkan.se  

OBS!!!! 

Dubbelkolla gärna att just ditt levnadsintyg har kommit fram till pensionsmyndigheten i Sverige. Det har varit vissa problem i kommunikationen de senaste veckorna och vi har fått återkopplat från pensionsmyndigheten att några levnadsintyg inte har  blivit korrekt registrerade. På grund av sekretess kan vi tyvärr inte se exakt vilka de gäller och Pensionsmyndigheten kan inte delge oss de uppgifterna. 
Enklast är därför att om du är osäker, kontakta pensonsmyndigheten direkt på +46 498 200 700