Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådets medlemmar

För tillfället består Kyrkorådet för Svenska kyrkan i Nederländerna av följande personer:

Anders Rengefors

Anders Rengefors

Svenska kyrkan i Nederländerna

Kyrkorådets ordförande

Mer om Anders Rengefors

"Jag har bott i Nederländerna sedan 1991 Har varit aktivt engagerad i kyrkan de senaste 10 åren, bl. a. som kyrkorådets ordförande samt utlandskyrkans ledamot i domkapitlet i Visby stift."

Pernilla Triel

Pernilla Triel

Svenska kyrkan i Nederländerna

Vice ordförande kyrkorådet

Mer om Pernilla Triel

Boende i Nederländerna först mellan 1993-2006 och sedan från 2013 och tillsvidare. Engagerad i kyrkan sedan barnsben och medlem i kyrkorådet sedan ungefär ett år.

Maria  Scharffenberg

Maria Scharffenberg

Svenska kyrkan i Nederländerna

Kyrkoherde (vik)

Monica  Härnqvist-Edling

Monica Härnqvist-Edling

Svenska kyrkan i Nederländerna

Kyrkoråd

Mer om Monica Härnqvist-Edling

Bott I Nederländerna sedan 1975 med ett kort uppehåll 1984-1991, då jag bodde i USA. Aktiv i kyrkan sedan början och medlem i kyrkorådet sedan 2008

Yvonne Nordlund

Yvonne Nordlund

Svenska kyrkan i Nederländerna

Kyrkoråd

Mer om Yvonne Nordlund

Jag har bott i Nederländerna sedan 1991, och varit aktiv i kyrkan, speciellt i kyrkans kör, sedan många år. Sedan 2010, engagerad som protokollförare i kyrkorådet.

Erica Carlsson

Erica Carlsson

Kyrkoråd

Mer om Erica Carlsson

Bott i Nederländerna, sedan 2013, dessförinnan snart 20 ar utomlands på olika platser i Europa med endast kortare uppehåll hemma i Sverige. Jag har varit engagerad i kyrkan sedan jag kom hit 2013 och min son är också döpt här.

Lotta de Wildt

Kyrkoråd

Mer om Lotta de Wildt

Har bott i Nederländerna sedan 1990, har varit aktiv i kyrkan sen 1993 vilket började med mamma/barn gruppen då mina nu fullvuxna söner var små och nu framförallt julmarknadsgruppen. Satt i kyrkorådet första gången 1996 - 1999 som vice ordförande, nu igen som medlem sedan 2016.

Wim van Os

Svenska kyrkan i Nederländerna

Kyrkoråd

Peter Flier

Svenska kyrkan i Nederländerna

Kyrkoråd