Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

I kyrkoordningen står det i 4 kap §2 ”Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkorådet utses av Kyrkstämman där alla medlemmar i församlingen har rösträtt.

Vill Du vara med i Kyrkorådet? Känner du någon som du tycker skulle vara med? Kontakta Valberedningen på nederlanderna@svenskakyrkan.se