Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Här kan du läsa mer om kyrkorådet och dess arbete

Kyrkorådet är församlingens styrelse.
Läser vi i kyrkoordningen står det i 4 kap §2 ”Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkorådet utses av Kyrkstämman där alla medlemmar i församlingen har rösträtt.

Vill Du vara med i Kyrkorådet? Känner du någon som du tycker skulle vara med? Kontakta Valberedningen på nederlanderna@svenskakyrkan.se