Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

I kyrkoordningen står det i 4 kap §2 ”Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.”

Kyrkorådet utses av Kyrkstämman där alla medlemmar i församlingen har rösträtt.

Vill Du vara med i Kyrkorådet? Känner du någon som du tycker skulle vara med? Kontakta Valberedningen på nederlanderna@svenskakyrkan.se 

 

Kyrkorådets medlemmar

För tillfället består Kyrkorådet för Svenska kyrkan i Nederländerna av följande personer: