Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra gudstjänster

Heligt Härligt Viktigt

Gudstjänst för alla

är självklart öppna för alla, vem du än är, vuxen eller barn, hoppas vi att du ska känna dig välkommen. Kända psalmer och tillgänglig liturgi tycker vi är viktigt. Härligt, heligt, viktigt är ledorden. Efter gudstjänsten fikar vi alltid.  En gudstjänst tar ca 50 minuter. (För tillfället kan vi inte erbjuda söndagsskola, men vi hoppas på att kunna erbjuda detta i framtiden.)