Information från kyrkorådet

Just nu utredes alla verksamheter inom Svenska kyrkan i utlandet, med målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter som står till buds.

Hur förändringarna i verksamheten går till

Svenska kyrkan i Utlandet arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning. Bland annat tittas på svenskars resemönster och förändringar av lagar och regler. På uppdrag av kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet anlitas nu professionella utredare, som tittar på verksamheten. Omvärldsbevakningen och utredningarna blir vägledande för förändringarna i verksamheten. När sedan förändringarna görs, sker det i samarbete med de lokala församlingarna.

I detta utredningsarbete har nu turen kommit till Svenska kyrkan i Nederländerna.
Utredare för Nederländerna och Belgien är Karin Burstrand. Karin har tidigare arbetat som domprost i Göteborg och har också erfarenhet av att arbeta som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Paris.

Karin har i dagarna börjat sitt arbete genom att läsa igenom det material som finns om församlingen. Så fort det blir möjligt med hänsyn till den rådande situationen med Covid-19 kommer Karin också att besöka oss för att själv kunna bilda sig en uppfattning. Förutom att möta församlingen kommer Karin då även att ha möte med kyrkorådet.

Syftet med utredningen är att se hur Svenska kyrkan kan vara fortsatt närvarande i Nederländerna på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Utredningen beräknas vara klar till sommaren 2021.

Här kan du läsa mer om utredningsarbetet av verksamheten i Utlandskyrkan: https://internwww.svenskakyrkan.se/iutlandet/utredningar 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att ringa eller maila kyrkorådets ordförande Cecilia Stockare. Det finns även möjlighet att kontakta Johanna Holmlund Lautmann som är sammanhållande för utredningarna på kyrkokansliet och biträdande avdelningschef för Utlandskyrkan.