Historia

Svenska kyrkan startade sin närvaro med sjömansmissionen i Rotterdam år 1909 på privat initiativ. Två år senare blev verksamheten officiell, fick ett hus och en egen präst.

Efter första världskrigets slut behövde man mer plats och lyckades då köpa ett stort fyravåningshus vid hörnet av Terwenakker.
Under andra världskrigets svåra bombningar i maj 1940 förstördes huset, det enda som återstod var en murrest med texten ”Svenska Sjömanskyrkan” samt den röda brevlåda där sjömännen ofta lade sina brev.
Svenska kyrkan flyttade under några år runt mellan olika adresser i det förstörda Rotterdam. Sommaren 1946 fick pastor Sven Hjort veta att huset på Parklaan 5 som tidigare varit svenskt generalkonsulat, men nu genom ett arv fungerade som bostad, var till salu. Genom generösa bidrag från bland annat sjöfartsbolag och ett antal större företag kunde pastor Hjort i slutet av maj 1947 slutföra köpet av fastigheten.  

I ett brev till Sjömansstyrelsen gratulerar pastor Hjort till nyförvärvet med orden;

 ”Ett enastående lyckligt förvärv; otroligt att vi kunnat få ett sådant hus i ett sådant område i vackraste delen av staden. Måtte allt detta nu verkligen bli till glädje och välsignelse för alla svenskar, som tar vägen hit”.

 Efter omfattande ombyggnationer och renovering stod en ny kyrksal färdig att användas till pingst 1948, åtta år efter att den tidigare kyrksalen sönderbombats. Den officiella invigningen av kyrkobyggnaden på Parklaan 5 hölls då ärkebiskop Erling Eidem besökte kyrkan den 26 april 1949. Mötet hölls på kvällstid för att även sjöfolk skulle kunna delta och kyrkan var så överfull att några av besökarna tvingades stå ute i hallen.      
Efter fjorton arbetsfyllda år som sjöfartspräst i Rotterdam hade pastor Hjort fått sin önskedröm uppfylld: en ny kyrka efter den som blev sönderbombad - med en ny kyrkoorgel!