GDPR

General Data Protection Regulation och Svenska kyrkan i Nederländerna

GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 är till för att skydda dig som medborgare vid behandling av personuppgifter inom EU.

Därför vill vi som Svenska kyrkan i Nederländerna här informera dig om hur vi gör med de data som vi har sparade om våra medlemmar.

E-POST

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du som medlem har någon gång fyllt i en blankett med följande uppgifter:

För- och efternamn, Adress, e-postadress, telefonnummer, vid familj eventuellt också barnens namn och födelseår samt angett om du vill ha församlingens Nyhetsbrev eller ej. 
Du kanske också bara tackat ja till att få församlingens Nyhetsbrev utan att vara medlem och har då bara gett oss din e-postadress.

Dessa data lagras enbart hos oss och används bara för församlingens ändamål t ex för att informera vad som händer hos oss i kyrkan. Alltså relevant information som rör Svenska kyrkan i Nederländerna.

 

Som du vet skickar vi sedan hösten 2017 ut ett nyhetsbrev via en svensk leverantör som heter Multinet som är noga utvald av Svenska kyrkan i Uppsala. För att kunna använda denna kanal har vi använt din e-postadress som är sparat i vårt register. Du som inte vill ha detta nyhetsbrev kan enkelt avregistrera dig längst ner i nyhetsbrevet eller trycka på "svara" och skriva en kort rad.

Om vi inte hör något ifrån dig räknar vi med att du anförtror oss dina ovannämnda personuppgifter och e-postadress och vi håller kontakten.

BILDHANTERING

Om vi använder foton i nyhetsbrev eller hemsidan eller övriga sociala medier (Facebook, Instagram etc.) så görs detta bara efter samtycke av den eller de personer som är klart identifierbara på fotot samt att vi har fått tillstånd av fotografen resp. anger fotografens namn vid fritt användandet av bilden.

Om du inte vill att ditt foto skall visas eller du vill ta bort ett foto som du tidigare gett tillstånd till att visas så är det bara att kontakta oss.

 

Om du har några frågor angående GDPR och hur Svenska kyrkan i Nederländerna hanterar dina uppgifter eller om du vill att vi skall ändra och/eller stryka några av dina uppgifter är du varmt välkommen att höra av dig på nederlanderna@svenskakyrkan.se alternativt ringa vår kyrkoherde på +31 6 23 33 36 33