Församlingen i Corona-tid

Hela vårt samhälle är påverkat av Covid-19 och så också vi.

Detta år är annorlunda på många olika sätt. Corona har satt sin prägel på hela vårt samhälle, och även påverkat kyrkans verksamhet.


Vi följer lokala myndigheters instruktioner med omsorg och hänsyn till de vi möter.

På våra gudstjänster ser vi alltid till att vi kan hålla gott avstånd till varandra och att det finns tillgång till handsprit eller möjlighet att tvätta händerna i anslutning till gudstjänstlokalen.

På myndigheternas uppmaning avstår vi också från gemensam psalmsång på gudstjänsterna. 

Även om det personliga mötet är att föredra, så kan det under nuvarande omständigheter inte alltid ske. Stor del av vår verksamhet finns därför också tillgänglig digitalt med bland annat webbsända förinspelade gudstjänster som du kan se på vår Youtube kanal. Söndagens gudstjänst livestreamas också alltid på Facebook. 

Vi finns också alltid tillgängliga via telefon och mail eller WhatsApp.
Om du känner dig orolig eller behöver prata, kontakta oss gärna.
Ta hand om er!