Bli medlem

Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkas verksamhet i Nederländerna.

MEDLEMSKAP

Om du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd och betalar skatt i Sverige betalar du inte heller kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Detta eftersom den samlas in genom den svenska skattsedeln.
Föra att bidra till Svenska kyrkan i Nederländernas arbete kan du bli medlem här hos oss och/eller ge en donation. 
Ditt bidrag gör nytta
Ditt bidrag gör att vi bland annat kan fira gudstjänster, ha dop, göra hembesök, företagsbesök, fartygsbesök, ha barngrupp, tisdagstrupp med mera. 
Det gör det också möjligt för oss att vara med och fira svenska högtider och traditioner.
Har du som medlem även tips och idéer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.
Avgift
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedan konto. Du kan också betala kontant eller med Pin när vi ses. 
Om du betalar via din bank: Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457
 

Ansökan om Medlemsskap Svenska kyrkan Nederländerna