Gravvårdar

Här kan ni läsa om intressanta gravplatser

Greta Garbo avled den 15 april 1990 på New York Hospital, efter många och långa tvister kunde hon gravsättas på Skogskyrkogården
i Stockholm den 16 juni 1999. Gravstenen saknar datumuppgifter utan är enbart försedd med en stiliserad kopia av hennes namnteckning.

Greta Garbo Foto: PatricOgenblad

Cornelis Vreeswijk avled den 12 november 1987 på Södersjukhuset av levercancer. Hans grav finns på Katarina kyrkogård

Cornelis Vreeswijk Foto: PatricOgenblad

Minnessten rest 1956 på Tjörns kyrkogård.

Minnessten Foto: PatricOgenblad

Anna Lindh var riksdagsledamot 1982–1985 och 1998-2003 miljöminister 1994–1998 samt utrikesminister 1998–2003
Lindh knivhöggs av Mijailo Mijailović den 10 september 2003 på varuhuset NK i centrala Stockholm och avled morgonen den 11 september på Karolinska sjukhuset.Hennes grav finns på Katarina kyrkogård.

Anna Lindh Foto: PatricOgenblad

1984 grundade Anders Carlberg Fryshuset. Han avled 5 januari 2013 och ligger begravd på Katarina kyrkogård i Stockholm.

Anders Carlberg Foto: PatricOgenblad

Skådespelaren Kim Anderzon avled av cancer i sitt hem den 24 oktober 2014 och gravsattes en månad senare på Katarina kyrkogård i Stockholm.

Kim Anderzon Foto: PatricOgenblad

Skalden Esaias Tegnér avled 1846 i Växjö. Han var biskop i Växjö stift från 1824 samt ledamot i Svenska akademin (stol 8) från 1819. Han ligger begravd på Tegnérkyrkogården i Växjö.

Esaias Tegnér Foto: Patric Ogenblad

Gustav ”Stålfarfar” Håkansson blev rikskänd 1951, vid nästan 66 års ålder, då han utom tävlan cyklade Sverigeloppet från Haparanda till Ystad. På grund av hans höga ålder hade tävlingsledningen vägrat honom att delta (åldersgränsen var 40 år) men han ställde ändå upp och startade från Haparanda en minut efter siste tävlande. Genom att cykla längre etapper då deltagarna sov, kom han i mål ett drygt dygn före de tävlande. I Söderhamn, efter 78 mils körning, bad polisen honom att låta läkarundersöka sig och det visade att Håkansson var vid god vigör. Efter 6 dagar, 14 timmar och 20 minuter kom han till Ystad – 24 timmar före de tävlande. Där spelade brandkårens paradorkester och Håkansson blev buren i gullstol. Dagen efter fick han möta kungen. Håkansson fick därefter betalt för att ställa upp i annonser och han turnerade länge i landets folkparker och ålderdomshem med sina andliga sånger. År 1959 cyklade Håkansson till Jerusalem för att besöka de heliga platserna. Sina sista cykelturer gjorde han efter att han fyllt 100 år. Stålfarfar avled 1987, 101 år gammal och ligger begravd på Kvistofta kyrkogård i Lund.

Stålfarfar Foto: Patric Ogenblad

Kolumbarium är ett gravvalv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerade avlidnas aska finns. I en nisch kan det finnas möjlighet att förvara mer än en urna. Namnet kommer från latinets columbarium, som betyder duvslag. Bilden visas urnkolumbarium på Hovshaga kyrkogård i Växjö.

Urnkolumbarium Foto: Patric Ogenblad

Kistkolumbarium består av gravplatser med gravrätt i en liten granitbyggnad, där enskilda kistor skjuts in i nischer som sedan återförsluts med en granitskiva. Bilden visar Sveriges första kolumbarium för kistor som invigdes på Hovshaga kyrkogård i Växjö den 31 augusti 2013.

Kistkolumbarium Foto: Patric Ogenblad