Stiftelsen John Claessons minnesfond

Stiftelsen John Claessons Minnesfond förvaltas av församlingsrådet i Malmbäcks församling, Nässjö kommun. Malmbäcks församling tillhör Nässjö pastorat.

Stiftelsens ändamål omfattar vård, fostran och utbildning av utvecklingsstörda och handikappade barn och ungdomar som inte fyllt 20 år.

Efter behovsprövning, av stiftelsens förvaltare, skall högst 90 % av avkastningen utbetalas till sökande inom ramen för stiftelsens ändamål. Utbetalningen görs 2 gånger/år och ansökan kan göras under hela året.

För en komplett ansökan använd nedladdningsbar ansökningsblankett nedan.

Frågor hänvisas till kanslichef i Nässjö pastorat
på telefon 0380-77706.

Klicka här för ansökningsblankett

 

Adobe Reader behövs för att öppna filen. Finns att hämta på www.adobe.se