Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal om existentiell hälsa

En samtalsgrupp där vi delar tankar om livet.

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar tankar om livet? Genom samtal kan vi ge varandra livsmod, livsglädje och livsmening. Samtalen bygger på samtalskort utifrån WHO:s folkhälsoundersökningar.

Träffarna är riktade till dig som är 65+ och vi vänder oss till alla i Nässjö pastorats alla församlingar. Vidare information får du vid anmälan.

I höst (2019) kommer vi att ha en grupp i Nässjö, med start måndag 14/10, och en i Bodafors, med start 13/9. Övriga datum fås vid första samlingen. Vi träffas 8 gånger, och varje träff börjar vi våra samtal över en kopp kaffe och avslutar dagen med andakt och gemensam lunch.

Din anmälan gör du senast den 6/9 2019 till:
Kicki Lundberg telefon 0380-764 11,
Pia Starö telefon 0380-51 51 24 eller
Pernilla Sandberg telefon 0380-293 88.

OBS! Begränsat antal platser. Engångskostnad: 100 kronor.

VÄLKOMNA!