Samtal om existentiell hälsa

En samtalsgrupp där vi delar tankar om livet.

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar tankar om livet?

Vi kommer att ha en grupp i Nässjö pastorat som genom samtal kan ge varandra livsmod, livsglädje och livsmening. Samtalen bygger på samtalskort utifrån WHO:s folkhälsoundersökningar. Ämnen som vi samtalar om är: Harmoni och inre lugn, Upplevelse av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Upplevelse av förundran och Förhoppning. 

 

Mer information:  
Kicki Lundberg telefon 0380-777 32
Epost: kicki.lundberg@svenskakyrkan.se

Välkomna!