Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal om existentiell hälsa

En samtalsgrupp där vi delar tankar om livet.

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar tankar om livet? Genom samtal kan vi ge varandra livsmod, livsglädje och livsmening. Samtalen bygger på samtalskort utifrån WHO:s folkhälsoundersökningar.

Vi kommer att träffas vid åtta tillfällen under våren 2018, i Mariagården, församlingshemmet bredvid Nässjö kyrka, på torsdagar mellan klockan 10.00-13.00. Vi börjar våra samtal över en kaffekopp och avslutar dagen med en andakt och lunch.

Träffarna är riktade till dig som är 65+ och vi vänder oss till alla i Nässjö pastorats alla församlingar. Vidare information får du vid anmälan.

Start måndag den 11 februari 2019 - övriga datum får du vid första träffen. Anmälan gör du till Kicki Lundberg telefon 0380-76411 eller till Pernilla Sandberg telefon 0380-29388. OBS! Begränsat antal platser. Engångskostnad: 100 kronor.

Uppdatering 2019-01-15: platserna fulltecknade. VIll du veta mer kontakta Kicki Lundberg på telefon 0380-76411.

VÄLKOMNA!