Meny

Samtal om existentiell hälsa

En samtalsgrupp där vi delar tankar om livet.

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar tankar om livet?

Vi kommer att ha en grupp i Nässjö pastorat som genom samtal kan ge varandra livsmod, livsglädje och livsmening. Samtalen bygger på samtalskort utifrån WHO:s folkhälsoundersökningar. Ämnen som vi samtalar om är: Harmoni och inre lugn, Upplevelse av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Upplevelse av förundran och Förhoppning. 

Träffarna sträcker sig över åtta tillfällen på onsdagar mellan 18.00–20.00 i Mariagården, församlingshemmet brevid Nässjö kyrka. Våren startar vi den 12 februari. Resterande datum kommer att fås vid start. Vi ha ävan en andakt och fikastund, avgift till självkostnadspris. Obs! Begränsat antal platser.

Anmälan till:
Kicki Lundberg telefon 0380-777 32
Epost: kicki.lundberg@svenskakyrkan.se

Välkomna!