Samtal om existentiell hälsa

En samtalsgrupp där vi delar tankar om livet.

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar tankar om livet?

Vi kommer att ha en grupp i Nässjö pastorat som genom samtal kan ge varandra livsmod, livsglädje och livsmening.

Vi samtalar om frågor som haldlar om hur du ser på livet, hur du tänker, känner ohc gör i ditt liv. Frågorna lyfter fram tankar och mönster som antingen hindrar dig från avv komma vidare i livet eller som stimulerar dig att utvecklas och hitta nya vägar. 

Samtalen bygger på samtalskort utifrån WHO:s folkhälsoundersökningar. Ämnen som vi samtalar om är: Harmoni och inre lugn, Upplevelse av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Upplevelse av förundran och Förhoppning. 

Ny grupp startar tisdagen den 1 mars 2022

Vi träffas i Mariagården, 6 tisdagar klockan 18.30-20.00, varannan vecka, med start den 1 mars. Anmälan senast 18 februari. Max 8 deltagare.

För den som vill, så går det bra att kombinera med vardagsgudstjänsten i Nässjö kyrka klockan 18.00. 

Vill du veta mer går det bra att kontakta oss.
Pernilla Sandberg tel. 0380-777 33
Anna Svensson tel. 0380-777 35

Välkomna!